Ocenenie obrazov

TOP Autori

Ocenenie obrazov

Prečo potrebujeme obrazy ?

Keď som sa nedávno pýtal súčasného Slovenského maliara, načo potrebujeme obrazy, odpovedal veľmi jasne: potrebujeme ich preto, lebo prostredníctvom nich spoznávame svet a aj sami seba. Keď som sa to isté raz spýtal galerijnej pedagogičky , ktorá učila deti spoznávať umenie, tak mi povedala, že je to ako naučiť sa jeden ďalší jazyk a že obzvlášť dnes je predsa dôležité vedieť rozpoznať, či to, na čo sa dívame, je skutočnosť, alebo len vizuálna pasca. Aj preto sme v spolupráci so Zberateľmi z celého slovenská vybrali niekoľko TOP autorov z našej histórie, o ktorých si myslíme, že by ste ich mali poznať. Nielen pre ich krásu a maliarsku výnimočnosť, ale najmä pre príbehy, ktoré nám hovoria. Medzi pocitovo, umelecky ale aj investičné najzaujímavejšie mena patrí Milan Laluha , maliar ktorý sa narodil v roku 1930 v Tekovských Lužanoch. zomrel v roku 2013.V rokoch 1950-1955 vyštudoval na VŠVU v Bratislave. Bol zakladajúcim členom skupiny Galandovcov spolu s maliarmi Rudolfom Krivošom, Andrejom Barčíkom, Milanom Paštékom, grafikom Ivanom Štubňom, sochármi Antonom Čutekom, Vladimírom Kompánkom, a Pavlom Tóthom, neskôr sa k skupine pridal aj sochár Andrej Rudavský. Svojou tvorbou sa prihlásili k tradícii slovenského moderného umenia a ovplyvnil ich odkaz Mikuláša Galandu, Ľudovíta Fullu,Miloša Alexandra Bazovského a Cypriána Majerníka. Milan Laluha sa zúčastnil všetkých skupinových výstav Galandovcov. Pôsobil v Dolnej Mičinej, Martine a neskôr aj v Bratislave. Počiatočné pôsobenie v Mičinej ho ovplyvnilo v celej jeho tvorbe, ktorú aj výtvarne zobrazoval. V Laluhovej tvorbe bola silnou téma dediny a človeka, rad zobrazoval dedinu v rôznych podobách, domy, stromy, zátišia, ženy a mužov, koscov a hrabačky. V roku 2011 dostal štátne vyznamenanie – Rad Ľ. Štúra II. triedy, za celoživotné mimoriadne zásluhy o rozvoj umenia a kultúry, osobitne v oblasti umeleckej tvorby od prezidenta Slovenskej republiky. Zučastnil sa mnohých autorských aj kolektívnych výstav, taktiež všetkých skupinových výstav galandovcov. Vystavoval doma, po celej Europe ale aj vo svete: Flerencia, Ženeva, Montreal, Sao Paulo, Stockholm, Kodaň, Turín, Rím, Berlín, Mníchov a v mnohých ďalších mestách…

Návrat hore