Ocenenie obrazov

Štefan Prukner

Tvorba Štefana Pruknera je naplnená silným farebným kompozičným výrazom a komplikovanými obsahovými súvislosťami. Vo svojich dielach zobrazuje silné príbehy života a smrti, bežný život či nezvyčajné a fantastické mýty a legendy.

Dielo : Štefan Prukner – Banská Štiavnica  40 x 30 cm 

Návrat hore