Ocenenie obrazov

Milan Paštéka

V rokoch 1950 — 1955 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ľ. Fulla, J. Želibský). Po ukončení štúdia sa vrátil na Kysuce k rodičom, ale po dvoch rokoch sa presťahoval do Bratislavy. Bol zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu

Milan Paštéka je oprávnene zaraďovaný medzi najvýraznejšie osobnosti súčasného slovenského výtvarného umenia. M. Paštéka bol jedným zo zakladateľov Skupiny Mikuláša Galandu, nikdy sa však úplne nestotožnil s jej programom moderného, kultivovaného výtvarného stvárnenia „slovenského vidieka“ a folklorizáciou výtvarného prejavu. Táto téza platila koncom 50. a na začiatku 60. rokov 20. storočia, oveľa viac v neskoršom období a už vôbec neplatila ku koncu tvorby Milana Paštéku. Milan Paštéka je vnímaný ako „rodený kolorista“, maliar filozof s expresívnym výtvarným prejavom, nepravidelným a dynamickým rukopisom, ktorý prešiel dlhú cestu od štylizácie vidieckych motívov cez eruptívnu figuráciu až po totálnu abstrakciu. Tak dlho a úpenlivo hľadal maliarsky vyjadrenú figúru, až sa jej v závere svojej tvorby úplne vzdal. Jeho tvorbu nie je možné jasne zadefinovať – je i nie je expresívny, je i nie je figuratívny či abstraktný, je i nie je subjektívny. Dokonca v jednom diele sa prejavujú rôzne Paštékove maliarske prístupy, ktoré ho dynamizujú a individualizujú. Milan Paštéka stále hľadal a v tom, čo práve hľadal, bol kvalitatívne výborný. 

Milan Paštéka († 67 r.)

maliar

Kategória: výtvarné umenie

* 20.05.1931 Slovensko, Trenčín

† 23.09.1998 Voznica

 Slovensko

Dielo v zbierke : Zátišie s nožíkom : okolo 1985 
Olej Plátno 23,5 x 23,5 cm  
Značenie vpravo hore : Paštéka 
Prov : Zbierka Bohumila Hanzela 

Milan Paštéka – zátišie

Milan Paštéka za sebou zanechal dielo, ktoré svojím významom presiahlo hranice Slovenska. Patrí k tomu najlepšiemu, čo vytvorilo stredoeurópske maliarstvo v druhej polovici dvadsiateho storočia. V každej fáze svojej viac než štyridsaťročnej tvorby namaľoval vrcholné obrazy.

Návrat hore