Ocenenie obrazov

,

Milan Laluha, Tetka pri dome

Meno autora : Milan Laluha
Názov diela : Tetka pri dome
Technika : pastel
Rozmery : 11 x 11 cm

Značené :
vľavo dole

Milan Laluha do svojej originálnej výtvarnej tvorby prijal podnety kubizmu i konštruktivizmu a študoval aktuálne postupy obrazovej tvorby

Milan Laluha (* 11. november 1930, Tekovské Lužany – † 10. november 2013) bol slovenský maliar a grafik

V rokoch 1950 – 1955 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Fulla, prof. Zmeták, prof. Hoffstädter a prof. Milly). Patril k prvým absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorých spájalo úsilie úprimne pretlmočiť skutočnosť.[4] V roku 1957 bol zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu, činnosť ktorej bola ukončená v roku 1968. Zúčastnil sa na všetkých skupinových výstavách galandovcov. V roku 1972 bol vylúčený zo Slovenského zväzu výtvarných umelcov, čo znamenalo „tichý“ zákaz verejných výstav, reprodukovania a nakupovania jeho diel verejnými galériami. Tento zákaz však nikdy nebol striktne dodržiavaný. V rokoch 1955 žil v Dolnej Mičinej, ktorú po celý život dlhodobo navštevoval a výtvarne zobrazoval, v rokoch 1958 sa usadil v Martine, od roku 1963 žil a tvoril v Bratislave.[

Návrat hore