Ocenenie obrazov

Mária Medvecká

Mária Medvecká – maliarka 
Akademická maliarka Mária Medvecká (* 11. október 1914Medvedzie – † 23. apríl 1987, Bratislava)

Dňa 11. 10 r  1914 sa v Tvrdošíne  narodila národná umelkyňa, maliarka Mária Medvecká. Z jej tvorby cítiť hlboký vzťah k rodnému kraju a jeho ľudu. Nazývali ju preto aj kronikárkou Oravy. Mária Medvecká pochádzala zo šľachtického rodu Medvecký z Medvedzieho a Malého Bysterca (dnes časť Dolného Kubína). Študovala na Pedagogickej akadémii v Bratislave. Pôsobila ako učiteľka v Zubrohlave, Tvrdošíne, Jablonke a Námestove. Už vtedy spoznala krásu prírody a ľudí. V rokoch 1942-1945 študovala na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u profesora Maximiliána Schurmanna. V štúdiu pokračovala na Akadémiách výtvarných umení vo Viedni u profesora Robina Christiana Andersena (1945-1946) a v Prahe u profesora Jána Želibského (1946-1947). Tam spoznala časť európskej maliarskej moderny. Blízke jej bolo aj dielo Jána Mudrocha a niektorých našich starších klasikov a maliarov Generácie 1909. V roku 1948 ešte absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Bola predstaviteľkou realistickej orientácie slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Je autorkou žánrových obrazov, krajiniek a kresieb. Venovala sa figurálnej, krajinárskej a portrétnej tvorbe. Bola členkou tvorivej skupiny Život.

S výnimkou študentských čias, prežila Medvecká celý svoj život na Orave. Spolu s manželom akademickým maliarom Ctiborom Belanom sa venovali tvorivej práci a významnej kultúrno-výchovnej činnosti, mali veľký podiel na vzniku Oravskej galérie v Dolnom Kubíne (1965).Od roku 1979 vystavuje jej diela galéria v Tvrdošíne, ktorú po nej pomenovali (je to vysunuté pracovisko Oravskej galérie v Dolnom Kubíne). Akademická maliarka, národná umelkyňa Mária Medvecká zomrela 23. apríla 1987 v Bratislave. Pochovaná je na cintoríne v Tvrdošíne-Medvedzí. Zotrvávala v oblasti portrétnej a figurálnej maľby, venovala sa krajinomaľbe a vidieckemu žánru v snahe o monumentálne výjavy z každodenného života. “Na takom malom kúsku zeme, akým je Orava, sú vyabstrahované všetky znaky, ktoré sú najtypickejšie pre Slovensko. Keď to hovorím, nemám na mysli len oravskú krajinu s jej premenlivým baladickým rytmom, drevenú ľudovú architektúru, ľudové umenie — výtvarné, hudobné, slovesné. Ale mám na mysli aj spätosť Oravcov so zemou, bohatú na neuveriteľnú škálu osudov a premien. To všetko spolu vytvára onú neopakovateľnú atmosféru, ktorá podnecuje tvorbu ľudsky i umelecky“, charakterizovala svoju tvorbu samotná Mária Medvecká.

Mária Medvecká , Olej na sololite 19 x 50 cm . 60 roky .
Mária Medvecká – Obraz v súkromnej zbierke
Návrat hore