Ocenenie obrazov

Štefan Roskoványi , benátky

Autor: Štefan Roskoványi
Motív Benátky
Rozmer obrazu 50 x 60 cm
Rozmer obrazu s rámom 70 x 80 cm
Olej na plátne

štefan roskoványi benatky
štefan roskoványi benatky

Akademický maliar Štefan Roskoványi sa narodil 4.decembra 1946 v Košiciach. Už ako dieťa veľa kreslil. Keď mal sedem rokov zomrela mu matka a o tri roky neskôr aj otec. Vyrastal u príbuzných. Od pätnástich rokov vyrastal v detskom domove. Maturoval na maďarskom gymnáziu. Súčasne pracoval ako fotograf. Vystriedal viacero zamestnaní. V roku 1971 bol na piaty raz prijatý na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave Jeho profesormi boli Ľ. Čemický a J. Želibský. Po ukončení štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave začal pedagogicky pôsobiť na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Vyučoval figurálne kreslenie a návrhové kreslenie. Od roku 1984 pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Od roku 1977 sa okrem autorských výstav pravidelne zúčastňoval na kolektívnych regionálnych a svetových výstavných podujatiach doma a v zahraničí.

Návrat hore