Ocenenie obrazov

Meno autora : Juraj Collinásy

Názov diela :
Pred úbočím Technika :
olej na kartóne Rozmery :
13,5 x 11,5 cm Značené :
vľavo doleJuraj Collinásy VYDRAŽENÉ  v 1. KOLO JARNEJ AUKCIE VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE – 5.3.2017 . Košický maliar Juraj Collinásy patrí spolu s Júliusom Jakobym k pokračovateľom košickej moderny 20. rokov minulého storočia.

Základy výtvarného vzdelania získal Collinásy v rokoch 1924-1927 na súkromnej grafickej a kresliarskej škole Eugena Króna v Košiciach a v rokoch 1927-1929 počas vykonávania vojenskej prezenčnej služby v Prahe súkromne navštevoval ateliér významného českého maliara Vincenca Beneša. Portréty, figurálne kompozície, zátišia a krajiny,  často malých formátov, poskytujú maliarovi priestor na vyjadrenie až hedonistickej koloristickej senzuality. K najpozoruhodnejším v Collinásyho tvorbe, vrcholiacej v rokoch 1948-1949, patria motívy interiérov s figurálnou kompozíciou ženského modelu, v ktorých autor uplatňuje osobitý zmysel pre výrazovú schopnosť farby s dekoratívnym vyznením.

  

Návrat hore