Ocenenie obrazov

Július Szabó , Žena s kvetmi

Július Szabó , Žena s kvetmi
Cena  4500 eur

Výstava obrazov Július Szabo 

Rok: 1958
Proveniencia: K dielu je priložené dobrozdanie Zsolta Kishonthyho. Publikované v katalógu Szabó Gyula (1907-1972) Mission Art Galéria, Budapešť – Miskolc 2007.
Technika: Olej na plátne
Typ diela: Výtvarné umenie
Rozmery: 50 x 70 cm
Značené: Značené vpravo dole “Szabó”

Predám obraz Július Szabó
Predám obraz Július Szabó

Popis:

„Žena s kvetmi“
je dielom neskoršej tvorby Júliusa Szabóa. Bol to maliarsky samouk, ktorému v jeho zložitom zápase o dosiahnutie štatútu slobodného umelca v začiatkoch občas pomáhali len lučeneckí maliari Gyurkovits a Gerö. Jeho východiská boli podobné o čosi skoršej tvorbe Weinera a Reichentála, maliarových kolegov a umeleckých tútorov z bratislavského Kunstvereinu a Masarykovej akadémie. Bol v mnoho príznačnou umeleckou osobnosťou, osudovo poznamenanou bezvýchodiskovým situovaním na pomedzí národných kultúr. Jeho otec bol predsedom revolučného Direktória v Lučenci počas Maďarskej republiky rád. Následkom toho on a ani jeho rodina nedostali štátne občianstvo v novej republike. Mladý maliar sa tak ocitol v bezvýchodiskovej občianskej i umeleckej situácii. Pod tlakom týchto okolností sa Szabó roku 1935 psychicky zrútil a zničil dovtedajšie výtvarné i literárne dielo. Ale onedlho potom, roku 1937 sa predstavil neobyčajne vyspelými maľbami na svojej prvej samostatnej výstave v Bratislave. Až z nich možno odvodiť maliarove východiská. Spočívali v naturalistickej maľbe podfarbenej sociálnym sentimentom, vyznačujúcej sa priamočiarym prehovorom “o svete chudoby, o svete tovární a nádenníkov, práčok, chudobných kuchýň a striedmych radostí, o krásach prírody, ktoré si mohli osvojiť jeho žiadostivé oči… ” (Klára Kubičková). Rok 1937 bol pre Szabóa prelomový. Po úspešnej výstave dostal štipendium a odcestoval do Paríža, videl výstavu van Gogha, dôverne spoznal dielo Cézanna, Gauguina, Rousseaua. Paríž nerozjasnil len maliarovu paletu. Dravý, optimistický vitalizmus, pritakávanie prostým krásam života ovládlo i duchovné vyznenie jeho maľby . Zdroj : aukčná spoločnosť soga.sk

Návrat hore