Ocenenie obrazov

Collinásy Juraj, V lese

Collinásy Juraj, V lese

Collinásy Juraj, V lese, olej na plátne, 50×40 cm, 1955

Dátum narodenia: 29.6.1907
Miesto narodenia: Szerencs (Maďarsko)

podpis juraj collinasy
podpis juraj collinasy

Košický maliar Juraj Collinásy patril spolu s Júliusom Jakobym k pokračovateľom košickej moderny 20. rokov minulého storočia. Základy výtvarného vzdelania získal Collinásy v rokoch 1924-1927 na súkromnej grafickej a kresliarskej škole Eugena Króna v Košiciach a v rokoch 1927-1929 počas vykonávania vojenskej prezenčnej služby v Prahe súkromne navštevoval ateliér významného českého maliara V.  Beneša. PODPIS COLLINASY 55

Obraz juraj collinasy na predaj
Obraz juraj collinasy na predaj

Juraj Collinásy sa narodil 29. júna 1907 v Szerencsi, zomrel 22. novembra 1963 v Košiciach. V r. 1924-27 študoval na prípravnej večernej výtvarnej škole E. Króna v Košiciach; v r. 1927-29 počas základnej vojenskej služby súkromne u V. Beneša v Prahe. Začal ako fotograf-amatér, popri tom sústavne kreslil. Venoval sa portrétom, žánrovej maľbe, krajinkám, kde využíval efektné použitie farieb s dekoratívnym nádychom. V r. 1933-34 bol odmenený bronzovou medailou na International Kerstsalon Iris v Antverpách. Vystavoval v Košiciach (1949), Bratislave (1950, 1958), Kežmarku (1957), Bardejove, Prešove (1979). Literatúra: Váross M: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945, Bratislava 1960, Saučin L: Výtvarné umenie na východnom Slovensku 1918-1938, Košice 1960. Zdroj foto.: mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com

Juraj collinasy
Juraj collinasy

   Unikátna anomália na zadnej strane obrazu je ďalšie dielo autora TETA GIZELA PORTRÉT

zadna strana OBRAZU JURAJ COLLINASY
zadna strana OBRAZU JURAJ COLLINASY

 

 

Návrat hore