Ocenenie obrazov

Adalbert Alexandrovič Marton

Autor: Adalbert Alexandrovič Marton
Názov diela : Zima na dedine

Technika : olej na sololite

Rozmery : 40 x 70 cm

Značené : vľavo dole

Adalbert Alexandrovič Marton sa narodil 3. marca 1913 v meste Klerton v Spojených štátoch amerických. Na sklonku života odišiel do Maďarska, kde v roku 2007 zomiera.

Zakarpatská krajina sa stala Martonovým umeleckým motivom až v neskorej tvorbe. Tu umelec akoby našiel sám seba a vybral si tradičné ponímanie krajiny prezentované ukrajinskou školou maľovania. Dôležitým bol farebný zážitok a riešenie svetelnej problematiky, pre ktorú ponúka beloba snehu s reflexiami jeho kryštalickej štruktúry mimoriadne živnú pôdu. V maľbe Zima na dedine sa prejavila autorova túžba svedomito zaznamenať ducha a čistotu ukrajinského vidieka. Tomuto cieľu podriadil aj formálnu stránku obrazu a zbavil sa zbytočnej detailnosti.

Návrat hore